ObecPotěhy

Rozpočet v roce 2009

 

Schválený rozpočet obce Potěhy na rok 2009 (v tis. Kč)
 
PŘÍJMY
 

Účet
Název účtu
Schválený plán
Poznámka
1111
Daň z příj. fyz. osob ze ZČ
1 000,-
 
1112
Daň z příj. fyz. osob ze SVČ
180,-
 
1113
Daň z příj. fyz. osob z KV
70,-
 
1121
Daň z příj. právnic. osob
1 500,-
 
1122
Daň z příj. práv. os.-obec
70,-
 
1211
Daň z přidané hodnoty
1 850,-
 
1511
Daň z nemovitostí
560,-
 
 
Celkem daně
5 230,-
 
4112
Neinvestiční dotace KÚ
259,6
Dotace na žáky a státní správu
4121
Neinv. př. dot. od obcí
710,6
Příspěvky obcí na ZŠ
4216
Dot. z Progr. LEADER
272,-
Dotace na rekonstrukci osvětlení tříd ZŠ
 
Celkem dotace
1 242,2
 
1337
Popl. obč. za likvidaci KO
250,-
 
1341
Poplatek ze psů
13,-
 
1347
Popl. za výh. hrací stroje
20,-
 
1351
Odvod z výtěžku loterie
4,5
 
1361
Správní poplatky
10,-
 
 
Celkem poplatky
297,5
 
1012
Pronájem pozemků
5,2
Pozemky v pronájmu ZOD
1032
Prodej dřeva
5,-
 
2141
Pohostinství
96,-
Pronájem pohostinství
2341
Pronájem rybníka
1,7
Pronájem rybníka Fabr
3511
Zdravotní středisko
29,2
Zdravotní středisko
3612
Bytové hospodářství
26,5
Byty: Horzykovi a pí.Sobková
3632
Pohřebnictví
3,5
 
3722
Komunální odpad
82,-
 
4351
Pečovatelská služba
105,-
 
6171
Činnost místní správy
90,-
 
6310
Finanční operace
142,5
 
 
Celkem vlastní příjmy
7.356,3
 
      8123
Dlouhodobý úvěr
8 000,-
Na splaškovou kanalizaci a ČOV
 
Příjmy celkem
15 356,3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VÝDAJE
 

Účet
Název účtu
Schválený plán
Poznámka
1031
Pěstební činnost – les
60,-
 
2212
Komunikace
412,-
 
2221  
Dopravní obslužnost
83,5
 
2321
Odpadní vody
8.000,-
 
3113
Školní výchova
2.305,7,-
 
3314
Knihovna
20,-
 
3319  
Kronika
2,4
 
3399
Kultura
45,-
 
3419  
Ost. tělových. činnost
25,-
 
3511
Zdravotní středisko
70,-
 
3612
Bytové hospodářství
20,-
 
3631
Veřejné osvětlení
500,-
 
3632
Pohřebnictví
25,-
 
3721  
Nebezpečný odpad
10,-
 
3722
Komunální odpad
690,-
 
3745
Veřejná zeleň
390,-
 
4351
Dům s pečovatel. službou
230,-
 
5512
Požární ochrana
25,-
 
6112
Zastupitelstvo
472,-
 
6171
Činnost správy
1 873,7
 
6310  
Služby peněžních ústavů
12,-
 
6320  
Pojištění funkční
15,-
 
6399  
Plat. daní a popl. – obec
70,-
 
 
Výdaje celkem
15 356,3
 

 
 
Vyvěšeno: 01.12. 2008                                                                                     Svěšeno: 16.12. 2008
 
Schváleno v zastupitelstvu obce dne: 17.12. 2008
 
Podpisy členů zastupitelstva: 

Úřad

Mobilní rozhlas

munipolis

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Úřední hodiny

Pondělí: 7:30-11:30, 12:30-17:00
Středa: 7:30-11:30, 12:30-17:00        

Dotace

zateplení

Nabídky práce

Nabídky práce ve vašem rerionu

Bezpečnostní rady

Rozana

Partneři, svazky, projekty

  • 2238haKatastrální výměra
  • 665Počet obyvatel
  • Plyn
  • Kanalizace
  • Vodovod
  • Základní a mateřská škola
  • Zdravotní středisko