ObecPotěhy

Místní poplatky-odpady

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

duben - listopad                          1 x za 14 dní vždy ve středu v liché týdny

leden - březen a prosinec        1 x týdně vždy ve středu

SVOZ BIO ODPADU

duben - listopad                          1 x za 14 dní vždy ve středu v liché týdny

PRVNÍ SVOZ BIO ODPADU:                     14. 4. 2021

POSLEDNÍ SVOZ BIO ODPADU:           24. 11. 2021

Poplatky pro rok 2021

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce.

1. poplatky za komunální odpad

 • 600,- Kč/občan s trvale hlášeným pobytem       
 • 650,- Kč/ rekreační objekt

2. poplatky za psa: 100,- Kč/pes

Poplatky je možné uhradit hotově v kanceláři OÚ Potěhy nebo na účty:

Česká spořitelna: 443554379/0800

variabilní symbol: číslo popisné

Splatnost poplatků: 30. 4. 2021

 

ZMĚNA ZPŮSOBU ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONTEJNERU NA VELKOOBJEMOVÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Vzhledem k opakovanému vyvážení velkoobjemového odpadu mimo dobu k tomu určenou a odkládání odpadu vedle kontejneru, zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 10. 3. 2021 tyto změny způsobu zpřístupnění kontejneru:

 1. Kontejner na velkoobjemový odpad bude zpřístupněn pouze 1 x za měsíc,  a to v sobotu v době od 9 - 11 hodin, počínaje od 4/2021.
 2. Odpad mohou ukládat pouze občané s trvalým pobytem v Potěhách, kteří se prokážou platným občanským průkazem. Dále fyzické osoby, které mají ve vlastnictví rekreační objekt a které se prokážou dokladem o zaplacení místního poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Potěhy.
 3. V době otevření kontejneru bude přítomen zastupitel obce Potěhy.
 1. Celý objekt bude střežen kamerovým systémem. Dále bude řešeno oplocení.

Každé odložení odpadu mimo nádobu kontejneru a dobu k tomu určenou bude řešeno jako přestupek ve správním řízení!

Termíny zpřístupnění kontejneru ve IV. čtvrtletí 2021 na velkoobjemový komunální odpad, nebezpečný odpad, vyřazené elektrospotřebiče a použité oleje. Kontejner bude zpřístupněn ve stanovené dny vždy

od 9.00 hodin do 11.00 hodin.  

        9. října                                                13. listopadu                                              11. prosince

Úřad

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
1
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Úřední hodiny

Pondělí: 7:30-11:30, 12:30-18:00
Středa: 7:30-11:30, 12:30-18:00        

Nabídky práce

Nabídky práce ve vašem rerionu

Bezpečnostní rady

Dotace

Dotacedotace

Partneři, svazky, projekty

 • 2238haKatastrální výměra
 • 665Počet obyvatel
 • Plyn
 • Kanalizace
 • Vodovod
 • Základní a mateřská škola
 • Zdravotní středisko